Hledání na těchto stránkách
 , svátek má:
On line uživatelů:
 
 
 

Lunární uzly
Sestupný a Vzestupný uzel (Severní a Jižní uzel; Dračí hlava a Dračí ocas)

    Jedná se o průsečíky ekliptiky a dráhy Luny, bod ve kterém Luna vystupuje nad ekliptiku se nazývá Dračí hlava, kde pod ni sestupuje nazývá se Dračí ohon. V horoskopech se objevují pravidelně a zkoumá se jejich postavení ve znamení, v domech i aspekty jiných planet. Měsíční uzly zesilují a zdůrazňují prvky a astrologické domy horoskopu. Vzestupný uzel má jupiterovský charakter a naznačuje příznivé spoje a celkový úspěch. Sestupný uzel má charakter saturnovský a naznačuje odcizení, špatná spojení a ztráty.

Lunární uzly v domech:

                     
1. dům   2. dům   3. dům   4. dům   5. dům   6. dům   7. dům   8. dům   9. dům   10. dům   11. dům   12. dům

Lunární uzly v domech

      
Dračí hlava 1. dům – Dračí ohon 7. dům
úspěch v povolání, protekce, dobrý osud života, mnoho dětí nešťastné manželství, vdovství, veřejní nepřátelé, ztráty pro společníky a spory, rozluka anebo bez manželství.
Člověk učí rozvíjet vlastní osobnost, rozhodovat se na základě svých potřeb, učí se vážit sebe sama. Je zde nebezpečí z přílišné závislosti na druhých lidech, jež může mít nejrůznější formu.

nahoru

     
Dračí hlava 2. dům – Dračí ohon 8. dům
příznivé finanční poměry, šťastné spoje a náhody, rozmnožení majetku zlá smrt, smrt náhodou, promrhání nebo ztráta dědictví
Rozvíjení vlastních hodnot, finanční samostatnost je tématem této konstelace. Člověk by se měl zbavit finanční závislosti na druhých, měl by se naučit postarat sám o sebe.

nahoru

     
Dračí hlava 3. dům – Dračí ohon 9. dům
výhody ze smluv, dobrý poměr k příbuzným a výhody od nich, příznivé cesty nebezpečí na cestách, v cizině na moři
Rozvíjení komunikačních dovedností, orientace v každodenních konkrétních situacích je tématem této konstelace. Je zde nebezpečí úniku před realitou každodenního života do abstraktních úvah.

nahoru

     
Dračí hlava 4. dům – Dračí ohon 10. dům
zámožní rodiče, štěstí v rodinném kruhu, útulný domov, příjemné stáří, zisk z realit, bezstarostný život
nezdary v povolání, změny v zaměstnání, sklon k úrazům, překážky a ztráta úřadu Rozvíjení rodinných vztahů, zdravého jádra naší osobnosti. Nebezpečí zde hrozí z upínání se ke vnějšímu světu, kariéře.

nahoru

     
Dračí hlava 5. dům – Dračí ohon 11. dům
štěstí v lásce, dětech, spekulaci, v účinnosti umělecké a vychovatelské. U ženy šťastné porody. Mnoho dětí a štěstí s nimi.
ztráta dětí, falešní přátelé a ztráta skrze ně Rozvíjení tvůrčích schopností, bezprostřední projevování citů, pocity jedinečnosti. Nebezpečí zde hrozí z nezdravého poddání se vlastního já kolektivu.

nahoru

     
Dračí hlava 6. dům – Dračí ohon 12. dům
zdraví, životní síla, štěstí s pořízenými, nadání lékařské, u ženy: dobrá matka, manželka a kuchařka.
zavilí nepřátelé, omezení svobody, osamělost, vdovství, možnost uvěznění, pobytu v sanatoriu nebo blázinci Důraz se klade na řešení každodenních problémů, konkrétních situací. Je zde nebezpečí úniku mimo realitu, denní snění.

nahoru

     
Dračí hlava 7. dům – Dračí ohon 1. dům
šťastné manželství, více manželství zlý osud, neúspěch osočování, oční choroby, zranění v obličeji
Člověk se učí spolupráci, kompromisům zejména v nejbližších vztazích, manželství. Je zde nebezpečí egoismu a bezohlednosti.

nahoru

    
Dračí hlava 8. dům – Dračí ohon 2. dům
přírůstek majetku věnem, dědictvím, krásná smrt finanční ztráty, marnotratnost, sociální odvislost
Je nutno změnit hodnotový systém, nutno pomáhat druhým a posilovat jejich pocit sebehodnotí.

nahoru

     
Dračí hlava 9. dům – Dračí ohon 3. dům
daleké cesty, vztah k cizině, možný sňatek v cizině nebo s cizincem škody ze smluv, spory s příbuznými, škody
Příliš velký důraz je kladen na konkrétní myšlení, je zde nebezpečí omezení rozhledu. Zrozenec by se měl zajímat o jiné kultury a názory.

nahoru

     
Dračí hlava 10. dům – Dračí ohon 4. dům
úspěch v povolání, uznání, dobrá pověst zlé pro rodiče, domov a stáří, ztráty v realitách, smutný konec života, promarněné dědictví
Člověk by se neměl zavírat před světem, měl by se naopak věnovat kariéře, sebeprosazení A rozvíjet své schopnosti v této oblasti.

nahoru

    
Dračí hlava 11. dům – Dračí ohon 5. dům
Dobří přátelé, protekce, znamenité styky
Přehnaná erotika, nemravnost, nemanželské děti, nehody s dětmi, neúspěch ve výchově dětí, ztráty spekulacemi, úmrtí dětí Člověk by se měl snažit zapojit do společenského života, začlenit se do nějaké skupiny. Neměl by se nechat příliš strhávat osobními zájmy, nepředvádět se.

nahoru

     
Dračí hlava 12. dům – Dračí ohon 6. dům
úspěch proti nepřátelům a škodlivým vlivům ztráty pro podřízené, slabé zdraví, mnoho chorob
Člověk je příliš racionalistický, ovládá se, úkolem je otevřít srdce a uvědomit si nadosobní stránky našeho života.
nahoru
Údaje z webu: Astrology Pacific

Poslední úprava stránek: 12. března 2011