Hledání na těchto stránkách
 , svátek má:
On line uživatelů:
 
 
 
 
 

!!! Vyberte v menu konkrétní položku !!!

   Cestování je jednou z velice obsáhlých sekcí, kterou dle časových možností neustále  aktualizuji a doplňuji. Kromě povídání, map, stovek fotek a pohledů nebo dokonce dvou "knížek" z mých vlastních cest jsou zde též různé  informace o zkušenostech s leteckou dopravou (letadla, letiště, aerolinie), údaje o některých jednotlivých zemích světa (především Střední Amerika) - a to nejen základní informace, ale i turistické informace, rady, tipy, popisy míst...).
    Vzhledem k tomu, co dokázali naši cestovatelé a jak e většina z nich zapomenuta, jsem zařadil též kapitolu o nich. Nejde sice vždy o ryzí Čechy, protože např. hranice a poměry byly trochu jiné a tak se někteří narodili sice jako Češi, ale v místě, které bylo tenkrát třeba německé nebo polské. E.S. Vráz se třeba narodil v Bulharsku českým rodičům. Zkrátka půjde o takové cestovatele, kteří mají k Čechám nějakou obdobnou významnou vazbu. Je přeci smutné, že drtivá většina z těch často světově významných lidí, kteří se ve své době hrdě hlásili k Čechám, je dnes zapomenuta hlavně u nás... Když jsem synovci hledal na internetu údaje o jednom velmi významném českém cestovateli (místním rodáku), zjistil jsem, že informací je žalostně málo a nejméně pak v češtině... To pokládám za ostudné a proto se pokusím to alespoň částečně napravit v této jedné kategorii cestování.
    Většina částí v oddíle cestování je vzájemně propojená odkazy a často též se sekcí ZOO. Stránky s mými cestami, lety a pohledy jsou obvykle aktuální, mívají zpoždění tak maximálně měsíc než to vždycky stihnu zpracovat. Ostatní naopak nejsou ani zdaleka kompletní. Chybí ještě dokončit a zkompletovat obrovské množství stránek a údajů, ale i na ty postupně dojde.
 

Poslední úprava stránek: 12. března 2011